First report on Pyrenophora teres causing lesions of wheat leaves in Hungary.

B. Tóth, M. Csösz, D. Kopahnke, J. Varga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)385-385
  TijdschriftPlant Pathology
  Volume57
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit