Fiscal Crises, Forced Loans and Unintended Institutional Consequences in Wartime Buenos Aires, 1800-1820

M.C. 't Hart, Zacarias Moutoukias

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)1-32
Aantal pagina's33
TijdschriftJournal of Iberian and Latin American Economic History / Revista de História Económica
Volume38
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2020

Citeer dit