Fish ecological studies in Tjeukemeer and fishery management

W.L.T. Van Densen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-65
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume17
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit