Fish fauna of seagrass beds in south Sulawesi, Indonesia

P.L.A. Erftemeijer, G.R. Allen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)269-277
  TijdschriftRecords of the Western Australian Museum
  Volume16
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit