Fishery research concerning a Frisian lake (Tjeukemeer) (Abstract)

C.R. Goldspink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)409
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit