Fitness consequences of indirect plant defence in the annual weed, Sinapis arvensis

Rieta Gols, Roel Wagenaar, Erik H. Poelman, H. Marjolein Kruidhof, Joop J.A. van Loon, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Datasets

Data from: Fitness consequences of indirect plant defence in the annual weed, Sinapis arvensis

Gols, R. (Maker), Wagenaar, R. (Maker), Poelman, E. H. (Maker), Kruidhof, H. M. (Maker), van Loon, J. J. A. (Maker) & Harvey, J. A. (Maker), Dryad, 11 feb 2015

Dataset