Fitness of two sibling species of Asobara (Braconidae: Alysiinae), larval parasitoids of Drosophilidae in different microhabitats

L.E.M. Vet, C. Janse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fitness of two sibling species of Asobara (Braconidae: Alysiinae), larval parasitoids of Drosophilidae in different microhabitats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences