Five new Penicillium species in section Sclerotiora: a tribute to the Dutch Royal family

C.M. Visagie, J. Houbraken, C. Rodriques, C. Silva Pereira, J. Dijksterhuis, K.A. Seifert, K. Jacobs, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)42-62
  TijdschriftPersoonia
  Volume31
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit