Five new Talaromyces species with ampulliform-like phialides and globose rough walled conidia resembling T. verruculosus

Cobus M. Visagie, Neriman Yilmaz, Jens C. Frisvad, Jos Houbraken, Keith A. Seifert, Robert A. Samson, Karin Jacobs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)486-502
  TijdschriftMycoscience
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - sep. 2015

  Citeer dit