Five novel Wickerhamomyces- and Metschnikowia-related yeast species, Wickerhamomyces chaumierensis sp. nov., Candida pseudoflosculorum sp. nov., Candida danieliae sp. nov., Candida robnettiae sp. nov. and Candida eppingiae sp. nov., isolated from plants

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  22 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  On the basis of nucleotide divergences in the D1/D2 domain of the 26S rRNA gene and the internal transcribed spacers (ITS) domain of the rRNA gene, five novel yeast species, Wickerhamomyces chaumierensis sp. nov. (CBS 8565(T)  = JCM 17246(T)), Candida pseudoflosculorum sp. nov. (CBS 8584(T)  = JCM 17242(T)), Candida danieliae sp. nov. (CBS 8533(T)  = JCM 17247(T)), Candida robnettiae sp. nov. (CBS 8580(T)  = JCM 17243(T)) and Candida eppingiae sp. nov. (CBS 8586(T)  = JCM 17241(T)), isolated from plants in Thailand and Guyana, are proposed in this study.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2015-22
  Aantal pagina's8
  TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  Volume61
  Nummer van het tijdschriftPt 8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - aug. 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Five novel Wickerhamomyces- and Metschnikowia-related yeast species, Wickerhamomyces chaumierensis sp. nov., Candida pseudoflosculorum sp. nov., Candida danieliae sp. nov., Candida robnettiae sp. nov. and Candida eppingiae sp. nov., isolated from plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit