Fixation, counting, and manipulation of heterotrophic nanoflagellates

J. Bloem, M.J. Bär-Gilissen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1266-1272
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit