FLAT: A CLARIN-compatible repository solution based on Fedora Commons

Paul Trilsbeek, M. Windhouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'FLAT: A CLARIN-compatible repository solution based on Fedora Commons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences