Flexible timing by temporal scaling of cortical responses

Jing Wang, D. Narain, Eghbal A Hosseini, Mehrdad Jazayeri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

186 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Flexible timing by temporal scaling of cortical responses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences