Flexible use of patch-leaving mechanisms in a prasitoid wasp

J.S.M. Burger, Y. Huang, L. Hemerik, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Flexible use of patch-leaving mechanisms in a prasitoid wasp'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology