Flipping Lakes: Explaining concepts of catchment-scale water management through a serious game

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flipping Lakes: Explaining concepts of catchment-scale water management through a serious game'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science