‘Floc and Sink’ Technique Removes Cyanobacteria and Microcystins from Tropical Reservoir Water

Renan Silva Arruda* (Co-auteur), Natália Pessoa Noyma, Leonardo de Magalhães, Marcella Coelho Berjante Mesquita, Éryka Costa de Almeida, Ernani Pinto, Miquel Lürling, Marcelo Manzi Marinho

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘Floc and Sink’ Technique Removes Cyanobacteria and Microcystins from Tropical Reservoir Water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds