‘Floc and Sink’ Technique Removes Cyanobacteria and Microcystins from Tropical Reservoir Water

Renan Silva Arruda (Co-auteur), Natália Pessoa Noyma, Leonardo de Magalhães, Marcella Coelho Berjante Mesquita, Éryka Costa de Almeida, Ernani Pinto, Miquel Lürling, Marcelo Manzi Marinho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘Floc and Sink’ Technique Removes Cyanobacteria and Microcystins from Tropical Reservoir Water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds