Flooding regimes and life-history characteristics of short-lived species in river forelands

A.J.M. Van der Sman, N.N. Joosten, C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)121-130
  TijdschriftJournal of Ecology
  Volume81
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit