Flooding resistance and shoot elongation in relation to developmental stage and environmental conditions in Rumex maritimus L. and Rumex palustris Sm.

A.J.M. Van der Sman, C.W.P.M. Blom, G.W.M. Barendse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-84
  TijdschriftNew Phytologist
  Volume125
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit