Flooding tolerance and horizontal expansion of wetland plants: facilitation by floating mats?

B. Hidding, J.M. Sarneel, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flooding tolerance and horizontal expansion of wetland plants: facilitation by floating mats?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology