Floris en Jan van Boschhuijsen. Leidse edelen aan het Beierse en Bourgondische hof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

754 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)64-99
Aantal pagina's25
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Nummer van het tijdschriftthemanummer elites
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit