Florys Paedze van Sonnevelt; plutocraat in hart en nieren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

947 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)176-192
Aantal pagina's16
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit