Flowering response ang growth habit in wild and cultivated forms of red clover

W.H. Van Dobben

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-73
  TijdschriftJaarboek / Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
  Volume'67
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit