Flt1 acts as a negative regulator of tip cell formation and branching morphogenesis in the zebrafish embryo

J. Krueger, D. Liu, K. Scholz, A. Zimmer, Y. Shi, C. Klein, A. Siekmann, S. Schulte-Merker, M. Cudmore, A. Ahmed, F. le Noble

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

646 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flt1 acts as a negative regulator of tip cell formation and branching morphogenesis in the zebrafish embryo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences