Fluctuations and successional changes in the vegetation of wet dune slacks on Voorne

D. Van der Laan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-117
  TijdschriftPhytocoenosis
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift(1-4)
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit