Fluorescence in situ hybridization analysis shows the frequent occurrence of 14q32.3 rearrangements with involvement of immunoglobulin switch regions in myeloma cell lines

J. Kuipers, J.W. Vaandrager, D.O. Weghuis, P.L. Pearson, J. Scheres, H.M. Lokhorst, J.C. Clevers, B.J. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-107
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume109
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit