Fluoride Pollution in a Salt Marsh: Movement Between Soil, Vegetation, and Sheep

A.J. Baars, H. Van Beek, Th.J. Spierenburg, G.J. De Graaf, W.G. Beeftink, J. Nieuwenhuize, J. Boom, J.J. Pekelder

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)945-952
  TijdschriftBulletin of Environmental Contamination and Toxicology
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit