fMRI Neurofeedback Training for Increasing Anterior Cingulate Cortex Activation in Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. An Exploratory Randomized, Single-Blinded Study

Anna Zilverstand, Bettina Sorger, Dorine Slaats-Willemse, Cornelis C Kan, R. Goebel, Jan K Buitelaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Citaten (Scopus)
250 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'fMRI Neurofeedback Training for Increasing Anterior Cingulate Cortex Activation in Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. An Exploratory Randomized, Single-Blinded Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences