fMRI protocol optimization for simultaneously studying small subcortical and cortical areas at 7 T

S Miletić, P-L Bazin, N Weiskopf, W Van der Zwaag, B U Forstmann, R Trampel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'fMRI protocol optimization for simultaneously studying small subcortical and cortical areas at 7 T'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences