Focus: history and memory. introduction

M. de Keizer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)519-525
TijdschriftEuropean Review
Volume11
Nummer van het tijdschrift04 (december)
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit