Foliar and stem fungal pathogens recorded from cultivated Proteaceae in Hawaii and California

J.E. Taylor, P.W. Crous, M.E. Palm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit