Foliar Endophytes and their interactions with host plants, with specific reference to Gymnospermae

W.-M. Kriel, W.J. Swart, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-29
  TijdschriftAdvances in Botanical Research
  Volume33
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit