Foliar pathogens of eucalypts

P.W. Crous, M.J. Wingfield, R. Cheewangkoon, A.J. Carnegie, T.I. Burgess, B.A. Summerell, J. Edwards, P.W.J. Taylor, J.Z. Groenewald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Foliar pathogens of eucalypts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences