Foliicolous anamorphs of Mycosphaerella from South America

P.W. Crous, R.L. Benchimol, F.C. Albuquerque, A.C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)78-91
  TijdschriftSydowia
  Volume52
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit