Foliicolous microfungi occurring on Encephalartos.

P.W. Crous, A.R. Wood, G. Okada, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)135-146
  TijdschriftPersoonia
  Volume21
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit