FonteGaia Blog. Una nuova fonte per il Lexicon of Scholarly Editing: Gaia!

E. Spadini, Luciano Longo, Monica Zanardo

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverHypotheses - Academic Blogs
ISBN van elektronische versie2497-305X
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit