Food-associated estrogenic compounds induce estrogen receptor-mediated luciferase gene expression in transgenic male mice.

M.G.R. ter Veld, E. Zawadzka, J.H.J. van den Berg, P.T. van der Saag, I.M.C.M. Rietjens, A.J. Murk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Food-associated estrogenic compounds induce estrogen receptor-mediated luciferase gene expression in transgenic male mice.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds