Food, Feeding Periodicity and Consumption of the Eel Anguilla anguilla (L) in the Shallow Eutrophic Tjeukemeer (the Netherlands)

H.W. De Nie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)421-443
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume109
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit