Food nutrient availability affects epibiont prevalence and richness in natural Daphnia populations

L. Reyershove, J. Bulteel, J. Liu, Caroline Souffreau, K.I. Brans, J.M.T. Engelen, Luc De Meester, F. Hendrickx, K. Muylaert, S.A.J. Declerck, Ellen Decaestecker (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

158 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Food nutrient availability affects epibiont prevalence and richness in natural Daphnia populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences