Food Preference of Fresh-Water Invertebrates - Comparing Fresh and Decomposed Angiosperm and a Filamentous Alga

R. Kornijow, R.D. Gulati, T. Ozimek

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Food Preference of Fresh-Water Invertebrates - Comparing Fresh and Decomposed Angiosperm and a Filamentous Alga'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology