Food preparation with mucoralean fungi: A potential biosafety issue?

Somayeh Dolatabadi, Kirstin Scherlach, Marian Figge, Christian Hertweck, Jan Dijksterhuis, Steph B. J. Menken, G. Sybren de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)393-401
  TijdschriftFungal Biology
  Volume120
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2016

  Citeer dit