Food-web manipulation in Lake Zwemlust: Positive and negative effects during the first two years.

E. Van Donk, R.D. Gulati, M.P. Grimm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  434 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-34
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit