Food-web stability signals critical transitions in temperate shallow lakes

Jan J. Kuiper, Cassandra van Altena, P.C. de Ruiter, Luuk P.A. Van Gerven, Jan H. Janse, Wolf M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

192 Downloads (Pure)

Zoekresultaten