Food-web studies in shallow eutrophic lakes by the Netherlands Institute of Ecology: Main results, knowledge gaps and new perspectives

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    4 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Food-web studies in shallow eutrophic lakes by the Netherlands Institute of Ecology: Main results, knowledge gaps and new perspectives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology