For genomes to stay in shape, insulators must be up to PAR

P.J. Wijchers, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Insulators drive nuclear organization by blocking or facilitating interactions between DNA regulatory elements. Ong et al. show that poly(ADP-ribosyl)ation of insulator binding proteins modulates their ability to physically interact with distant regulatory elements, implicating posttranslational modifications of nonhistone proteins in genome architecture.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-16
TijdschriftCell
Volume155
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'For genomes to stay in shape, insulators must be up to PAR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit