Forage plants of an Arctic-nesting herbivore show larger warming response in breeding than wintering grounds, potentially disrupting migration phenology

T.K. Lameris (Co-auteur), Femke Jochems, A.J. van der Graaf, M. Andersson, J. Limpens, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
229 Downloads (Pure)

Zoekresultaten