Foraging costs and accessibility as determinants of giving-up densities in a swan-pondweed system

B.A. Nolet, V.N. Fuld, M.E.C. van Rijswijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Foraging costs and accessibility as determinants of giving-up densities in a swan-pondweed system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology