Foraging ecology and diet of Bornean elephants (Elephas maximus borneensis) in the Sebuku forest area, North Kalimantan Province of Indonesia: Do the choices matter?

R. B. Suba, N. G. P. Beveridge, W. Kustiawan, G. R. de Snoo, H. H. De Iongh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)219-223
Aantal pagina's5
TijdschriftIntegrative Zoology
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit