Forbidden memories of 1965 [Review of: D. Kammen (2012) The contours of mass violence in Indonesia, 1965-68, Singapore; M. Kolimon (2012) Memori-memori terlarang: Perempuan korban & penyintas tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-132
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume169
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit