Forced labour and rising fertility in colonial Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-13
TijdschriftAsian Population Studies
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit