Konservearjende krêften yn taal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageForces of retention in language
Originele taal-2Fries
TijdschriftIt Nijs
StatusGepubliceerd - nov. 2018

Citeer dit